Naše služby Aktivity Fotogalerie Ceník Kontakt

Hlídání U Kačenky

Nabízíme hlídání dětí v příjemném prostředí spolu s rozvojem jejich osobnosti.

Hlídání u Kačenky podporuje u dětí rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj tvořivosti a osvojení si některých poznatků a dovedností, které předchází čtení a psaní.

Dále je u dětí rozvíjeno povědomí o morálních a lidských hodnotách a vytváření sociální citlivosti, tolerance a respektu.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně a tak, aby se zde cítilo dobře.

Každý den se snažíme prolnout během dne všechny vzdělávací oblasti dítěte – např: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý …

Budeme rádi, když naši službu využijete.

  Informace o paní učitelce


Kateřina Horká je absolventkou střední odborné pedagogické školy
Lerchova 63 – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Rok učila v mateřské škole, avšak za svůj život měla praxi již v mnoha
mateřských školkách,miniškolkách, mateřské školce
při dětské nemocnici Brno, školních klubech a družinách.

Dále vedla taneční kroužek, předškolní i školní děti na táboře a podílela
se na mnoho dalších aktivitách.

Velice ráda pracuje s dětmi a vždy se této práci chtěla naplno věnovat.